Periodizacija židovske povijesti

Studiranje judaistike na Filozofskom fakultetu studentima omogućava stjecanje znanja o Židovima i židovstvu s različitih aspekata i iz nekoliko akademskih disciplina; u središtu je svakako jezik, literatura, ali i kultura u najširem smislu riječi te povijest, filozofija kao i komparativna religiologija i sociologija.

Cilj je ovakvog naglašeno interdisciplinarnog načina studiranja studentima omogućiti razumijevanje kulturnih, povijesnih, religijskih, filozofskih, socioloških i političkih iskustava Židova u Izraelu i dijaspori kroz dugu povijest židovskog naroda.

Uz ovako osmišljen program studenti judaistike dobijaju pogled „iznutra“ koji im omogućuje zbiljski multikulturalni susret i uspostavlja dijalog s poznatim i nepoznatim elementima vlastite kulture. Upravo će naglaskom na interdisciplinarnost studij omogućiti studentima da primjene mnogostruke metodološke pristupe iz različitih akademskih područja s ciljem što adekvatnijeg znanja o judaizmu i judaističkim metodologijama.

Next page: Kodifikacija rabinske literature
Periodizacija židovske povijesti - Naida Mihal Brandl
©Copyright 2009 - 2016 Naida Mihal Brandl | Sva prava pridržana.
powered by CMS Made Simple version 1.12